C.B.S. De Foareker

Skoallestrjitte 19 8734 GL Easterein

Schoolfoto van C.B.S. De Foareker

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Zelfvertrouwen
  • Samenwerking
  • Veiligheid
  • Talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Schoolgrootte

Op de peildatum van 1 oktober 2020 telde de school 78 leerlingen. We zitten, als school, in een krimpgebied. De dalende lijn is een paar jaar geleden ingezet. Vorig schooljaar hadden we nog 88 leerlingen en het jaar daarvoor 91. De jaren daarvoor voor zaten we nog boven de 100 leerlingen. We hopen dat we als school gaan stabiliseren op ca. 75 leerlingen. Dan kunnen we blijven werken in vier combinatiegroepen en staan voor kwalitatief goed onderwijs.

Onze leerlingen komen voornamelijk uit het dorp Easterein, maar ook uit omliggende dorpen. 

Dit jaar bestaat ons team uit negen personeelsleden, waarvan er geen een fulltime betrekking heeft.

Weergave

Leerlingen
88
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven