Master Frankeskoalle

Eilansgrien 17 9264 TB Earnewâld

  • Schoolfoto van Master Frankeskoalle
  • Schoolfoto van Master Frankeskoalle
  • Schoolfoto van Master Frankeskoalle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen in groep acht was laag. De score op de eindtoets wordt daarom niet getoond.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken de CITO-LOVS toetsen om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. We verzamelen natuurlijk ook veel gegevens uit het dagelijkse werk (o.a. observaties en de methode-toetsen). Deze methode gebonden toetsen, observaties en de CITO LOVS gegevens, geven belangrijke informatie voor de samenstelling van de leerling-rapporten die in februari en juli worden gemaakt.

Wij gebruiken de analyses van de toetsen om onze groepsplannen te maken (4x per schooljaar). In groep 1 en 2 volgen we de ontwikkeling via DORR. De ouders van deze groepen hebben in andere periodes gesprekken. Het rapport is een verslag over de vorderingen/prestaties van de leerling. De vorm/indeling van dit rapport hebben we zelf ontwikkeld. We gebruiken geen cijfers in deze rapporten. Deze rapporten worden met de ouders besproken in een 15 minutengesprek. Daarna nemen de leerlingen de rapporten mee naar huis. Blijkt een gesprek van 15 minuten niet voldoende, dan is een vervolggesprek altijd mogelijk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven