Burgemeester W.A. Storkschool

Heuvelenweg 22 a 7991 CL Dwingeloo

  • Vlak achter de sportvelden is een buitenleslokaal waarvan wij graag gebruik maken.
  • De Storkschool is gevestigd in het gebouw 'de Twingel'. De school bevindt zich in de rechtervleugel en op de gehele bovenverdieping.
  • We werken met verbeterborden aan een gezamenlijk doel. Samen maken we ons onderwijs voor de kinderen elke dag een klein beetje beter.
  • Naast de werkwijze in lokalen is er volop ruimte op de verschillende leerpleinen.
  • Voor elk kind een mooi aanbod jeugdboeken. Verhalen zijn brandstof voor je brein. Lezen geeft vleugels aan je fantasie.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Algemene tevredenheid:

De leerlingen op de Storkschool zijn over het algemeen tevreden. De kinderen in groep 6 zijn het meest tevreden, de kinderen in groep 8 het minste. De kinderen vinden dat zij leuke lessen krijgen, hebben het fijn op school en zijn blij met hun juf en/of meester.

Welbevinden:

Het welbevinden van de kinderen krijgt een hoog cijfer, gemiddeld hoger dan een 8. Met name de kinderen in groep 6 en 7 hebben een hoge score. Kinderen hebben veel contact met andere kinderen en geven aan een leuke klas te hebben. 

Ervaren veiligheid:
Er wordt in hoge mate veiligheid ervaren op de Storkschool. De minst veilige plek is bij de toiletten. De kinderen in groep ervaren in verhouding vaker een gevoel van onveiligheid. 

Aantasting veiligheid:

De veiligheid van de kinderen op de Storkschool wordt minimaal aangetast. De kinderen in groep 6 en 7 voelen zich niet aangetast in hun veiligheid. De kinderen van groep 8 voelen zich soms aangetast in hun veiligheid. Zij geven hierbij aan dat het via mondeling of aanraking gaat, of via berichten op internet (social media etc.)

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheidspeiling wordt eens per twee jaar afgenomen.
De laatste peiling was in 2022.
De betrouwbaarheid van deze peiling is laag, gelet op de lage respons van 39%, waarvan een groot deel 'ik weet het niet' heeft geantwoord.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven