Burgemeester W.A. Storkschool

Heuvelenweg 22 a 7991 CL Dwingeloo

  • Vlak achter de sportvelden is een buitenleslokaal waarvan wij graag gebruik maken.
  • De Storkschool is gevestigd in het gebouw 'de Twingel'. De school bevindt zich in de rechtervleugel en op de gehele bovenverdieping.
  • We werken met verbeterborden aan een gezamenlijk doel. Samen maken we ons onderwijs voor de kinderen elke dag een klein beetje beter.
  • Naast de werkwijze in lokalen is er volop ruimte op de verschillende leerpleinen.
  • Voor elk kind een mooi aanbod jeugdboeken. Verhalen zijn brandstof voor je brein. Lezen geeft vleugels aan je fantasie.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op Schoolvenster.

Schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Burgemeester W.A. Storkschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig is een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties en waarvoor we staan met ons onderwijs. U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Projectonderwijs
  • KiVa
  • Leren doe je van en met elkaar
  • Ouders & omgeving
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Na enkele jaren van forse groei, hebben we de afgelopen jaren (tot 2022) te maken gehad met een afnemend aantal leerlingen. Door fusie met OBS de Eemster (01-08-2015) is het leerlingenaantal even toegenomen, maar inmiddels is de dalende tendens gestabiliseerd tot 220 leerlingen. De verwachting is dat het aantal leerlingen rond 220-230 leerlingen zal blijven.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uiteindelijk zullen we ons niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden.”

Dit citaat van Martin Luther King geeft een goede beschrijving van de gevoelens van iemand die jarenlang gepest wordt. Kinderen die slachtoffer van pesten zijn, hebben regelmatig het gevoel dat niemand om hen geeft. Er zijn verschillende redenen waarom buitenstaanders het moeilijk vinden om de kant van het slachtoffer te kiezen. Een belangrijke reden is angst: Kinderen die het slachtoffer helpen, lopen het risico zelf gepest te worden. Ook weten kinderen vaak niet goed hoe ze slachtoffers van pesten kunnen helpen.

Een doel van KiVa is om kinderen te leren dat ze door kleine handelingen kunnen laten zien dat ze aan de kant van het slachtoffer staan. “Ik sta aan jouw kant”, “Ik wil je helpen” of “Ik vind het fout wat ze doen.”  Het Finse antipestprogramma KiVa is gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek.  

Terug naar boven