RK Basisschool De Peppel

Wilhelminaplantsoen 1a 4271 AX Dussen

  • Basisschool de Peppel
  • Schoolplein
  • Kleuterplein
  • Leerplein onderbouw
  • Leerplein bovenbouw

In het kort

Toelichting van de school

De Peppel is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor leerlingen van alle religies die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang. We besteden veel aandacht aan het (mede)opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie
  • Geluk
  • Veiligheid
  • Groei
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen heeft in eerdere jaren een stijging gekend. Daarna is het leerlingenaantal redelijk constant gebleven. 

Er zijn duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot het onderwijsconcept, het beleid en de kwaliteitszorg. Daarnaast is sterk ingezet op het verhogen van competenties van het team en de communicatie met ouders en andere partners. Dit heeft een positief effect op de resultaten, sfeer en de professionaliteit van de school, hetgeen ook zijn weerslag heeft in de toename van leerlingen. Daarbij zie je ook een verschuiving van de kenmerken naar een leerlingenpopulatie met een gemengde (geloofs-)achtergrond.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
156
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Peppel is vanaf 8:00u. telefonisch bereikbaar (0416-391149) voor ziekmeldingen of andere zaken die u wilt doorgeven of vragen. De directeur, Cisca van de Pluijm, is voor noodgevallen of dringende zaken ook te bereiken in de avond of in het weekend op het nummer: 06-40519782. De leerkrachten zijn op hun werkdagen van 8:00u. tot 17:00u. (buiten de lestijden om) bereikbaar via Social Schools. Via de app kunt u de leerkracht een berichtje sturen. De emailadressen van de leerkrachten zijn ook te vinden in Social Schools. 

Contactmomenten:

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende contactmomenten met ouders.

- Kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8

- Inloopmiddag groep 1 t/m 8

- Voortgangsgesprekken

- Rapportgesprek 1

- Rapportgesprek 2 (op aanvraag)

Tussentijds kunnen er ook gesprekken plaatsvinden op verzoek van ouders/ verzorgers en leerkrachten. In overleg zoeken zij dan samen een geschikt moment.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gezonde relaties en seksualiteit

Op de Peppel doen we met alle groepen mee met de Week van de Lentekriebels. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs en vindt plaats rond 21 maart (begin van de lente). De projectweek is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. De relationele en seksuele vormingslessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen. Middels de Peptalk informeren wij ouders, voorafgaand aan de lessen, over de onderwerpen die in de groepen aan bod komen.

Terug naar boven