RK Basisschool De Peppel

Wilhelminaplantsoen 1a 4271 AX Dussen

  • Basisschool de Peppel
  • Schoolplein
  • Kleuterplein
  • Leerplein onderbouw
  • Leerplein bovenbouw

In het kort

Toelichting van de school

De Peppel is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor leerlingen van alle religies die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal en rekenen van belang. We besteden veel aandacht aan het (mede)opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van kinderen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • oog voor ieder kind
  • autonomie
  • structuur
  • kwaliteit
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen heeft in eerdere jaren een stijging gekend. Daarna is het leerlingenaantal redelijk constant gebleven. 

Er zijn duidelijke keuzes gemaakt met betrekking tot het onderwijsconcept, het beleid en de kwaliteitszorg. Daarnaast is sterk ingezet op het verhogen van competenties van het team en de communicatie met ouders en andere partners. Dit heeft een positief effect op de resultaten, sfeer en de professionaliteit van de school, hetgeen ook zijn weerslag heeft in de toename van leerlingen. Daarbij zie je ook een verschuiving van de kenmerken naar een leerlingenpopulatie met een gemengde (geloofs-)achtergrond.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Peppel is vanaf 8:00u. telefonisch bereikbaar (0416-391149) voor ziekmeldingen of andere zaken die u wilt doorgeven of vragen. De directeur, Cisca van de Pluijm, is voor noodgevallen of dringende zaken ook te bereiken in de avond of in het weekend op het nummer: 06-40519782.De leerkrachten zijn op hun werkdagen van 8:00u. tot 17:00u. (buiten de lestijden om) bereikbaar via Social Scools. Via de app kunt u de leerkracht een berichtje sturen. De emailadressen van de leerkrachten zijn ook te vinden in Social Scools. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven