Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Smitseind 35 5525 AN Duizel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Vanuit het veiligheidsprotocol wordt minimaal 1 x per jaar in de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst sociaal emotioneel afgenomen. Indien nodig 2x per jaar. 1 x per 2 jaar nemen we daarnaast ook een leerling tevredenheidsenquête af. We verwerken de aandachtspunten die daaruit voort komen in de jaarplannen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

1 x per 2 jaar nemen we daarnaast ook een ouder tevredenheidsenquête af. We verwerken de aandachtspunten die daaruit voort komen in de jaarplannen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven