Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

Smitseind 35 5525 AN Duizel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Sint Jan

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,

Met deze schoolgids presenteert basisschool Sint Jan zich aan (nieuwe) ouders. Hierdoor krijgen ouders van kinderen die onze school bezoeken een goede indruk van ons, wie wij zijn en waar we voor staan. Hiernaast is de schoolgids, net als onze website en school-app (social schools) een praktische informatiebron. De schoolgids verschijnt jaarlijks en is te raadplegen via de website.

We hopen dat iedereen een fijn schooljaar beleeft en we vertrouwen er op dat de onderlinge contacten op een aangename wijze zullen verlopen. Deze schoolgids is goedgekeurd door de MR en vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Spelend en onderzoekend
  • Betrokken
  • Verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is niet het aantal dat momenteel op school aanwezig is, maar het leerlingenaantal op de teldatum van desbetreffend schooljaar. Dat betekent dus dat instroom van nieuwe kleuters en zij-instroom van na 1 oktober pas het volgend schooljaar verwerkt zitten in de telling zoals hier aangegeven. Sinds 2022 is de teldatum 1 februari van het lopende jaar. Deze teldatum bepaalt de bekostiging voor het komende schooljaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven