A. Bekemaschool

Meteoor 55 1115 VW Duivendrecht

Schoolfoto van A. Bekemaschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de A. Bekemaschool is heel divers. Naast diverse ervaren krachten, beschikt het team ook over jonge leerkrachten met een aantal jaren ervaring. Alle leerkrachten hebben een bewuste keuze gemaakt om op deze vernieuwingsschool te werken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingsbeleid 

Als er een leerkracht ziek is, zoeken we zo snel mogelijk naar een vervangende leerkracht. We kijken intern of er een leerkracht extra wil en kan werken. Vervolgens doen we een beroep op de vervangingspool van ons schoolbestuur. Indien hier geen leerkracht beschikbaar is, dan proberen we via het uitzendbureau ASA of er een leerkracht of een student in opleiding beschikbaar is om bij ons te komen invallen. Ook kunnen we nog gebruik maken van De Nieuwe Zoete Inval, voor een cultureel project voor een dag.  Als alle opties zijn doorlopen en we hebben geen invalleerkracht kunnen vinden, zullen we de kinderen verdelen of in het uiterste geval u verzoeken uw kind thuis te houden. Deze laatste maatregel willen we liever niet, echter het lerarentekort is zo groot dat de kans, dat we geen invaller kunnen vinden, steeds groter wordt.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem. Kinderen maken deel uit van een jaargroep. Bij het thematisch werken werken we juist groepsoverstijgend. De kinderen uit een bouw werken gedurende een aantal weken aan hetzelfde thema, volgen dezelfde lessen en werken gezamenlijk op het leerplein. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven