A Bekemaschool voor Rooms Katholiek Basisonderwijs

Meteoor 55 1115 VW Duivendrecht

Schoolfoto van A Bekemaschool voor Rooms Katholiek Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op de A. Bekemaschool werken we met Route 8, dit is een digitale adaptieve eindtoets. Dit betekent dat de kinderen de eindtoets in een dagdeel kunnen afronden. De toets is adaptief, dat wil zeggen dat de toets aansluit bij het niveau van het kind. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom groep 8 in 2017 naar: 

VWO                      32 % 

HAVO/ VWO           13% 

HAVO                     13% 

VMBO t/HAVO         16% 

VMBO t                   23% 

VMBO k                   3%  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is sinds 2009 niet meer langs geweest. Vanaf 2009 wordt er heel anders onderwezen op de A.Bekemaschool. De gegevens in dit rapport zijn daarom zeer gedateerd.

Terug naar boven