IKC De Droomgaard

Goudhaanstraat 38 6921 kc Duiven

  • Schoolfoto van IKC De Droomgaard
  • Schoolfoto van IKC De Droomgaard
  • Schoolfoto van IKC De Droomgaard
  • Schoolfoto van IKC De Droomgaard
  • Schoolfoto van IKC De Droomgaard

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Kanjerschool
  • Lezen
  • Bewegend Leren
  • Samenlevingsschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit jaar zitten er rond de 160 leerlingen op IKC De Droomgaard, verdeeld over 8 groepen. Bij aanvang van het schooljaar zitten er gemiddeld 20 kinderen in een groep. Soms zijn er echter uitzonderingen. In totaal zijn er 25 medewerkers op IKC De Droomgaard werkzaam. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op ons IKC hanteren we het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat de kinderen van alle jaargroepen van 8.30u tot 14.00u naar school gaan. Er zijn dus geen langere en korte dagen, maar een voorspelbaar en regelmatig weekritme. 

De kinderen pauzeren en eten en drinken in de klas. We stimuleren als IKC gezond gedrag en gezonde voeding en vragen ouders daarom groente of fruit mee te geven voor de pauze. 
Na het eten en drinken wordt er met de groep buiten gespeeld.

Het is mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen van 7.00u tot 8.30u en/of naschoolse opvang van 14.00u tot 18.00u. Dit wordt in ons IKC georganiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven