IKC Het Veer

Rottumstraat 85 6922 EX Duiven

  • De kinderen van groep 8 helpen de "Knotploeg Duiven" in het kader van actief burgerschap.
  • Schoolfoto van IKC Het Veer
  • Schoolfoto van IKC Het Veer
  • een bezoek aan het Rijksmuseum hoort er natuurlijk bij.

In het kort

Toelichting van de school

“Het Veer” is een Protestants Christelijke school in de wijk Duiven-Zuid. We zijn een middelgrote basisschool en zijn gestart in 1991. Onze school biedt plaats aan ruim 270 leerlingen. Wij beschikken over 13 lokalen en een speellokaal.  Met ingang van het schooljaar 2012-2013 is er dagopvang op onze locatie gerealiseerd en met ingang van schooljaar 2017-2018 is er ook peuteropvang in ons gebouw. In samenwerking met Puck en Co vormen we nu Kind Centrum (IKC) Het Veer.   

De betekenis van de naam “Het Veer” verwijst naar de ligging van de school in de ‘Eilandenbuurt’, maar tevens naar het bieden van een veilige overtocht van het kind op weg naar volwassenheid. Op schoolniveau werken team, ouderraad en medezeggenschapsraad samen om goed basisonderwijs te verzorgen voor onze kinderen. Bij goed onderwijs denken we aan het leggen van een stevig fundament waarop de kinderen voort kunnen bouwen aan hun verdere ontwikkeling en hun groei naar volwassenheid. Hierbij zijn sociaal gedrag en levenshouding zeker zo belangrijk als kennis en vaardigheden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Eigenaarschap
  • structuur
  • Kanjer
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school biedt plaats aan ruim 270 leerlingen. Wij beschikken over 13 lokalen en een speellokaal. Op onze school bestaat de mogelijkheid voor dagopvang en peuteropvang. Ook is er voorschoolse en naschoolse opvang mogelijk. In samenwerking met Puck en Co vormen we een Integraal Kind Centrum (IKC).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven