Openbare basisschool Wereldwijzer

Goudenregenstraat 1 6921 EG Duiven

  • Wereldwijzer is een kleine, gezellige basisschool in het centrum van Duiven.
  • Samen spelen en samen leren staat hoog in het vaandel.
  • Op Wereldwijzer kijken we naar wat uw kind nodig heeft.
  • De leerling onderzoekt (samen met de leraar) welke instructie hij/zij nodig heeft.
  • Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat.

In het kort

Toelichting van de school

Deze informatie kan voor ouders een leidraad zijn bij het kiezen van een school voor hun kind(eren). Maar ook voor ouders die al een keus gemaakt hebben, kunnen lezen waar de school voor staat. We proberen een zo realistisch en eerlijk mogelijk beeld van de school te schetsen.

Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school onder nummer 0316-261604 of een mail sturen naar: info@wereldwijzerduiven.nl.

Bent u op dit moment op zoek naar een basisschool voor uw kind, dan nodigen wij u van harte uit om de school te bezoeken. We kunnen u dan een indruk geven van de sfeer op onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Gestructureerd
  • Eigenaarschap
  • Vreedzame school
  • We doen het samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wereldwijzer telt op dit moment zo’n 85 kinderen, verdeeld over 5 groepen. Afhankelijk van het aantal leerlingen per leerjaar, zijn er combinatiegroepen of enkele groepen geformeerd.

Zo'n 20% van de leerlingen spreekt Nederlands als 2e taal. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven