Toermalijn

Bergkristal 19 6922 NP Duiven

  • Leerlingen voeren samen een praktische rekenopdracht uit.
  • Schoolfoto van Toermalijn
  • En krijgen extra hulp als dat nodig is.
  • Schoolfoto van Toermalijn
  • Schoolfoto van Toermalijn

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke 2 jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders. Aan de hand van de uitslag worden mogelijke verbeterpunten meegenomen in het beleid.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven