Toermalijn

Bergkristal 19 6922 NP Duiven

  • Leerlingen voeren samen een praktische rekenopdracht uit.
  • Schoolfoto van Toermalijn
  • En krijgen extra hulp als dat nodig is.
  • Schoolfoto van Toermalijn
  • Samen met de kinderen neemt de leraar de dagplanning door. Zo weten de kinderen wat ze die dag kunnen verwachten.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Elke 2 jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder ouders. Aan de hand van de uitslag worden mogelijke verbeterpunten meegenomen in het beleid.

Onder invloed van de effecten van corona is het afnemen van een tevredenheidsonderzoek uitgesteld tot mei 2022. De ouders geven de school een 7,3 gemiddeld. Naast tops hebben zij ook tips voor verbetering gegeven. De resultaten worden met het team en de MR besproken in juli en september 2022. De analyse en het verbeterplan zal met ouders gedeeld worden in het Ouderportaal. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven