Toermalijn

Bergkristal 19 6922 NP Duiven

  • Leerlingen voeren samen een praktische rekenopdracht uit.
  • Schoolfoto van Toermalijn
  • En krijgen extra hulp als dat nodig is.
  • Schoolfoto van Toermalijn
  • Schoolfoto van Toermalijn

In het kort

Toelichting van de school

Op Toermalijn werken we samen en hebben we oog voor elkaar!! 

Wij zijn een openbare basisschool die zich sinds schooljaar 2016-2017 onderscheidt door het participatieonderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen naast de reguliere vakken zich ontwikkelen binnen verschillende commissies. Op deze manier stimuleren wij ze om mee te denken over ons onderwijs en onze activiteiten. Onze leerlingen leren we alle nieuwe vaardigheden die passen binnen het onderwijs van de 21e eeuw.

Dit alles is mogelijk binnen onze kleinschalige en respectvolle schoolomgeving, waarin rust en structuur de rode draad is. Daarnaast heerst er een grote ouderbetrokkenheid. 

Toermalijn is meer dan alleen een school. Naast een peuterspeelzaal en kinderopvang bieden we diensten als kinderoefentherapie, kindercoaching, huiswerkbegeleiding en meer.

Nieuwsgierig wat ons onderwijsaanbod voor uw kind kan betekenen? Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek.

Esther Jobsen, directeur van Toermalijn te Duiven

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respectvolle omgeving
  • Rust en structuur
  • Oog voor elkaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 starten we met 108 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Afhankelijk van het aantal leerlingen per leerjaar, zijn er combinatiegroepen of enkele groepen geformeerd.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

CONTACTGEGEVENS

OBS Toermalijn

Bergkristal 19

9622 NP Duiven

Tel. 0316-266738

E-mail: directie.toermalijn@liemersnovum.nl

Website: www.toermalijnduiven.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid tijdens Corona

Naast de reguliere hygiënemaatregelen in school, neemt Toermalijn de corona-maatregelen in acht, aangeboden door de RIVM en GGD. 

Terug naar boven