IKC De Kubus

Irenestraat 3 6651 XK Druten

  • Schoolfoto van IKC De Kubus
  • Schoolfoto van IKC De Kubus
  • Schoolfoto van IKC De Kubus
  • Schoolfoto van IKC De Kubus

In het kort

Toelichting van de school

De basisschool doet ertoe. Het is niet voor niets een BASISschool. De schoolgids leidt u langs het reilen en zeilen bij ons op school. Deze informatie delen we ook op de website. Deze is het meest actueel. Gebruik de gids als leidraad bij uw keuze en als als informatiebron. En bij de vragen die overblijven geven wij graag een zo eerlijk mogelijk antwoord.

IKC de Kubus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen is welkom
  • Wij helpen elkaar
  • Wij spelen sportief samen
  • Wij lossen conflicten zelf op
  • Wij houden onze school netjes

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
594
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven