IKC De Appelhof

Postelkamp 2 6652 BE Druten

  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht niet aanwezig is dan zal een invaller vanuit een invallers centrale worden ingezet. Zijn er geen invallers, wordt de klas opgedeeld. Mocht zo'n opdeling te vaak voorkomen, kan de school overgaan tot het thuislaten van een groep.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Appelhof biedt specifieke ondersteuning aan leerlingen met gehoor- en gezichtsproblematiek. Tevens is de school beleid aan het ontwikkelen op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid.

Terug naar boven