IKC De Appelhof

Postelkamp 2 6652 BE Druten

  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof
  • Schoolfoto van IKC De Appelhof

In het kort

Toelichting van de school

Geachte lezer,

Als directeur van IKC De Appelhof te Druten wens ik u welkom op deze site.

Ik hoop dat u op deze manier een goed beeld krijgt van ons kwalitatief goed basisonderwijs, waar een veilig schoolklimaat helpt om de leerlingen een prettige en boeiende schooltijd te bezorgen. Tevens breng ik onze BSO en PSZ onder uw aandacht. Goede peuteropvang met extra VVE ondersteuning en een BSO, die met aansprekende arrangementen werkt.

Het motto van IKC De Appelhof luidt: "Leren en spelen doen we samen".

Marja Derks directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren en spelen doen we samen
  • Autonomie respecterend
  • Basisgroep en unitonderwijs
  • International Primary Curric.
  • Internationalisering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
268
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven