Sterrenschool kbs de Toekomst

Werfstraat 12 8251 GP Dronten

Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf het schooljaar 2013-2014 t/m schooljaar 2018-2019 is de NIO toets afgenomen. Hiermee wordt de intelligentie en het schooladviesgetoetst. Sinds 2016 wordt de IEP-eindtoets afgenomen.Aangezien de NIO toets enigszins verouderd is, zal m.i.v. het schooljaar 2019-2020 de Entreetoets de NIO toets gaan vervangen.

Wanneer we de resultaten van de Cito-toetsen van de afgelopen zes jaar, de scores van de NIO en de resultaten van de IEP naast elkaar leggen, kunnen we stellen dat de leerlingen naar verwachting en voldoende hebben gepresteerd.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Kbs de Toekomst heeft contact met scholen waar onze kinderen hun vervolgonderwijs volgen. In deze contacten worden nagevraagd wat er verbeterd kan om de doorstroom naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. Ook volgen we de schoolverlaters tot aan hun eindexamen en leggen daarbij het basisschooladvies naast de gevolgde schoolloopbaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie heeft de Sint Gregorius in april 2010 voor het laatst bezocht en toen het basisarrangement toegekend. Dit arrangement is op basis van de resultaten de navolgende jaren ook toegekend.

Terug naar boven