Sterrenschool kbs de Toekomst

Werfstraat 12 8251 GP Dronten

  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst
  • Schoolfoto van Sterrenschool kbs de Toekomst

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Sterrenschool Kbs de Toekomst. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Wij bieden onderwijs op maat
  • Wij bieden een rijk aanbod
  • Passende onderwijsvoorziening
  • Wij zien ouders als partners
  • Verbinding met buurt en regio

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Sterrenschool Kbs de Toekomst is een kleurrijke school, gelegen in het centrum van Dronten. Momenteel telt de school 92 leerlingen en 14 enthousiaste personeelsleden. Wij hebben op dit moment 5 kleine groepen. De groepen 1-2, 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Naast de groepen werken we ook met: een 'Komeetgroep'. Dit zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zij krijgen verdiepende opdrachten aangeboden. De komeetgroep bestaat uit leerlingen van meerdere jaargroepen. Kinderen kunnen op verschillende momenten van de dag/in de week werkzaam zijn met de komeetopdrachten, maar krijgen twee keer per week specifieke begeleiding. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven