Openbare Basisschool De Dukdalf

Beursplein 6 8253 EA Dronten

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dukdalf
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dukdalf

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders, verzorgers en andere belangstellenden,

Een school kies je niet zomaar, dat doe je met grote zorg, uw kind zal deze immers 8 jaar volgen. Wij proberen u te helpen bij het zoeken naar een school voor uw kind(eren). Zo kunt u lezen hoe het onderwijs op onze school wordt gegeven, wat onze visie op het onderwijs is en hoe wij het beste uit uw kind willen halen. Een belangrijk hulpmiddel bij de keuze die ouders moeten maken!

Wij geven onderwijs dat past bij de omgeving van de school en dat past bij de tijd. Wensen en meningen van ouders vormen een belangrijke bron voor nieuwe ontwikkelingen op onze school. We zien u als belangrijke partner.

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van onze school. Daarbij zijn de gegevens, afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school samengevoegd. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Namens het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad,

Bianca Mahabier,

Directeur O.B.S. De Dukdalf.


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren sterk gestegen. Ondanks dat behouden we redelijk kleine klassen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven