Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas

Jupiterweg 25 8251 AW Dronten

  • Schoolfoto van Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas
  • Schoolfoto van Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas
  • Schoolfoto van Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas
  • Schoolfoto van Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas
  • Schoolfoto van Christiaan Huygens afdeling van Het Kompas

In het kort

Toelichting van de school

Lees onze webmagazines om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/christiaan-huygens-dronten/welkom-bij-christiaan-huygens-dronten/ en https://magazines.codenz.nl/christiaan-huygens-dronten/welkom-bij-christiaan-huygens-dronten/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • cognitief talentvolle leerling
  • school voor de regio
  • thematisch onderwijs
  • leren voor de 21e eeuw
  • ondernemend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze afdeling in Zeewolde volgen nog 44 leerlingen Christiaan Huygens onderwijs op basisschool de Regenboog.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Samenwerking met Stichting Kinderopvang Dronten. Voorschoolse- en naschoolse opvang en opvang in de schoolvakanties op hetzelfde scholeneiland.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven