Aan Boord

Lijzijde 23 8251 CW Dronten

  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Als school gebruiken wij de Kanjertraining die we actief inzetten vanaf groep 1. Jaarlijks worden er kanjerlijsten ingevuld om het welbevinden van leerlingen te monitoren. Vanaf groep 5 komt er een sociale veiligheidslijst bij.  De gegevens door leerlingen zelf ingevuld worden gedeeld met Inspectie. De laatst doorgegeven scores kunt u bekijken in het document hierboven. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks  worden er tevredenheidsonderzoeken afgenomen. De uitslag is toegevoegd. Over de uitslag zijn gesprekken gevoerd met ouders, de MR en het team. Gezamenlijk zijn er verbeteracties opgesteld hoe te komen tot een nog betere samenwerking in het nastreven van onze ambitie het bieden van TalentVol OnderWijs vanuit hoofd, hart en handen.

 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven