Aan Boord

Lijzijde 23 8251 CW Dronten

  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord

Het team

Toelichting van de school

Het team van PCB Aan Boord is een sterk team. Ieder teamlid heeft zijn/haar eigen specialisme. Deze talenten en kwaliteiten mogen worden ingezet waardoor teamleden van PCB Aan Boord kunnen leren van en met elkaar! 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Groepen waarbij vaste leerkrachten afwezig zijn door een vorm van verlof worden zoveel mogelijk vervangen door de duo-collega of de medewerker die is aangesteld vanuit de werkdrukverlagende middelen. Ook de passend onderwijs medewerker kan voor vervanging worden ingezet. Het is mogelijk dat groepen worden samengevoegd of in het uiterste geval naar huis worden gestuurd. Dit gebeurt zodra er ook extern geen invaller meer beschikbaar is.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school proberen we zo effectief mogelijk te werken. We denken na over onderwijstijd. Door als team samen te werken is er dagelijks tijd beschikbaar voor pre teaching, remediëring,  kindgesprekken en het bedienen van onze leerlingen met een groot ontwikkelingspotentieel. Dit doen we projectmatig. Door deze vormen (in organisatie, in instructie, in begeleiding en in feedback) lukt het ons als team om onze leerlingen een goede schoolstart te kunnen bieden. Dit geeft de leerling vertrouwen voor de dag. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onder ontwikkelingsgericht werken valt het voorbereidend taal, lezen en rekenen. Dit alles gebeurt wordt aangeboden binnen een thema waarbij onze leerlingen begeleid mogen ontdekken. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder taal verstaan wij: taal, spelling, begrijpend-en technisch lezen en schrijven.

Onder wereldoriëntatie verstaan wij: verkeer, wo in de groepen 1 tot en met 4 en vanaf groep 5 aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het SOP van de school is op te vragen bij de directie van de school. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De leerkrachten van de onderbouwgroepen zijn VVE geschoold.

Terug naar boven