Aan Boord

Lijzijde 23 8251 CW Dronten

  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord

In het kort

Toelichting van de school

Lees ons webmagazine om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/aan-boord/welkom-bij-aan-boord/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Ontdekken
  • Autonomie
  • Samen
  • Hoofd, hart en handen onderwijs!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een school in ontwikkeling. Met elkaar Maken wij het Leren Zichtbaar en streven we Talentvol Onderwijs vanuit hoofd, hart en handen na met mede eigenaarschap voor leerlingen. Trots zijn we op onze rust en goede sfeer binnen de school. Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren en ouders zijn betrokken bij het dagelijks onderwijs. 

Ons promotiefilmpje is te bekijken via: 

http://magazines.codenz.nl/aan-boord/video-aan-boord/ 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schorsen en verwijderen

Binnen Codenz zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop leerlingen bij ernstig grensoverschrijdend gedrag de toegang tot de school kunnen worden ontzegd voor een periode van maximaal 5 dagen. De schooldirecteur en het bestuur stemmen dit altijd samen af. Als de school geen mogelijkheden meer ziet om het onderwijsproces van de leerling of andere leerlingen te waarborgen, kan worden overgegaan tot verwijdering. De school is dan verplicht een andere school te vinden. Beide maatregelen worden schriftelijk en mondeling met ouders gedeeld. Bezwaar tegen een schorsing of verwijdering kan gemaakt worden bij het bestuur. Schorsing en verwijdering stemmen we indien nodig af met medewerkers van het samenwerkingsverband, leerplicht en de inspectie.

Terug naar boven