Aan Boord

Lijzijde 23 8251 CW Dronten

  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord
  • Schoolfoto van Aan Boord

In het kort

Toelichting van de school

Lees ons webmagazine om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/aan-boord/welkom-bij-aan-boord/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Leerkuil en leeruitdaging
  • Mede eigenaarschap in leren
  • Talentvol onderwijs vanuit HHH
  • Ontdekkend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is een school in ontwikkeling. Met elkaar Maken wij het Leren Zichtbaar en streven we Talentvol Onderwijs vanuit hoofd, hart en handen na met mede eigenaarschap voor leerlingen. Trots zijn we op onze rust en goede sfeer binnen de school. Leerlingen zijn gemotiveerd om te leren en ouders zijn betrokken bij het dagelijks onderwijs. 

Ons promotiefilmpje is te bekijken via: 

http://magazines.codenz.nl/aan-boord/video-aan-boord/ 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor- en naschoolse opvang wordt geboden door de diverse organisaties in de buurt. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven