Het Zuiderlicht

Langstraat 48 8251 VH Dronten

  • Het lesdoel "optellen en aftrekken" met breuken wordt uitgelegd aan de hand van concrete materialen.
  • Begrip van teksten staat of valt met een brede kennis- en ervaringsbasis. Rijke taal gaat hand in hand met leesplezier!
  • Samenwerken aan zelf verzonnen bouwsels of iets nabouwen van een foto? De leerlingen in groep 1 en 2 werken graag in hoeken en met concreet materiaal.
  • Bewegend leren wordt afgewisseld met het werken aan tafel. Plezier en leren gaan prima samen!
  • Leerlingen uit de hogere groepen lezen samen met leerlingen uit de lagere groepen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

93% van de leerlingen in groep 5 t/m 8 heeft de vragenlijst ingevuld. De leerlingen waarderen de school gemiddeld met een 8,2.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De respons, 19%, was laag. Ouders noemen dat hun kinderen zich veilig voelen op school en dat school voldoende verantwoording aflegt aan ouders. Zij geven aan dat er voldoende aandacht is voor maatschappelijke thema's, de actualiteit en kennisontwikkeling. Ouders vinden het fijn dat er weinig lesuitval is. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten wordt met hoge scores gewaardeerd. De verbeterpunten, zoals meer inspraak voor de leerlingen en de ouders zijn besproken in de medezeggenschapsraad en krijgen een vervolg.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven