Het Zuiderlicht

Langstraat 48 8251 VH Dronten

  • Het lesdoel "optellen en aftrekken" met breuken wordt uitgelegd aan de hand van concrete materialen.
  • Begrip van teksten staat of valt met een brede kennis- en ervaringsbasis. Rijke taal gaat hand in hand met leesplezier!
  • Samenwerken aan zelf verzonnen bouwsels of iets nabouwen van een foto? De leerlingen in groep 1 en 2 werken graag in hoeken en met concreet materiaal.
  • Bewegend leren wordt afgewisseld met het werken aan tafel. Plezier en leren gaan prima samen!
  • Leerlingen uit de hogere groepen lezen samen met leerlingen uit de lagere groepen.

Het team

Toelichting van de school

Het Zuiderlicht beschikt daarnaast voor groep 5 t/m 8 over vakleerkrachten voor Spaans en robotica. In samenspraak met het cultureel centrum worden soms vakdocenten ingevlogen voor muziek, dans en drama, zodat leerkrachten van en met hun kunnen leren. Voor leerlingen die graag met hun handen leren beschikt Het Zuiderlicht over de kenniswerkplaats en voor leerlingen die graag met hun hoofd leren is er de Huygensklas. Beide voorzieningen worden één keer per week een dagdeel door de betreffende leerlingen bezocht.

Op de Christiaan Huygens-afdeling wordt naast Spaans en robotica ook nog bridge aangeboden in alle groepen (3 t/m 8).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof proberen we onderling op te vangen door collega's die ambulant zijn, duo-collega's of andere collega's. Ook hebben we een vervangingspool waar we op terug kunnen vallen. In uitzonderlijke gevallen kunnen we geen vervanging regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt met Onderbouwd, waarin veel aandacht is voor taal, rekenen en motoriek. 

De kleuters hebben minder onderwijstijd: zij zijn op de vrijdag om 12.00 uur vrij. Dit compenseren wij in de bovenbouw.

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de onderbouw leren we momenteel stimulerend signaleren, zodat we leerlingen met een ontwikkelvoorsprong vlot (h)erkennen en ook een ononderbroken ontwikkeling kunnen bieden, net als hun leeftijdgenootjes.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven