Het Zuiderlicht

Langstraat 48 8251 VH Dronten

  • Schoolfoto van Het Zuiderlicht
  • Schoolfoto van Het Zuiderlicht
  • Schoolfoto van Het Zuiderlicht
  • Schoolfoto van Het Zuiderlicht
  • Schoolfoto van Het Zuiderlicht

In het kort

Toelichting van de school

Lees ons webmagazine om een goede indruk te krijgen van onze school: https://magazines.codenz.nl/het-zuiderlicht/welkom-bij-het-zuiderlicht/

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleinschalig
  • Fijne open sfeer
  • Samenwerken
  • Christelijk onderwijs
  • Duidelijkheid en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2014-2015 is er sprake van groei.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven