Basisschool Het Wilgerijs

Lancasterdreef 65 8251 TJ Dronten

  • Zelfstandig werken en samenwerken staan hoog in het vaandel op Het Wilgerijs. Dit kunnen kinderen op verschillende werkplekken doen.
  • Wat leren wij op school? Zichtbaar voor ouders en kinderen, zodat u precies weet wat uw kind krijgt aangeboden.
  • Nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen wordt gebruikt tijdens het leren.
  • Ons groene schoolplein rondom de school is een plek waar kinderen uitgenodigd worden om in en met de natuur te spelen en te leren.
  • We zijn een kanjerschool! De kanjertraining helpt ons om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven