Basisschool Het Wilgerijs

Lancasterdreef 65 8251 TJ Dronten

  • Zelfstandig werken en samenwerken staan hoog in het vaandel op Het Wilgerijs. Dit kunnen kinderen op verschillende werkplekken doen.
  • Wat leren wij op school? Zichtbaar voor ouders en kinderen, zodat u precies weet wat uw kind krijgt aangeboden.
  • Nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen wordt gebruikt tijdens het leren.
  • Ons groene schoolplein rondom de school is een plek waar kinderen uitgenodigd worden om in en met de natuur te spelen en te leren.
  • We zijn een kanjerschool! De kanjertraining helpt ons om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom! Wij zijn het Wilgerijs, een mooie school in Dronten waar we groepsdoorbroken vanuit basisgroepen werken waardoor kinderen onderwijs krijgen op een niveau dat bij hen past. Dit betekent dat wij optimaal kunnen afstemmen op dat wat uw kind nodig heeft. Komt u eens kijken? Wij leiden u graag rond!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open communicatie
  • Vertrouwen
  • Jij bent oké & ik ben oké
  • Doelgericht Leerpleinonderwijs
  • Toekomstgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 starten we op Het Wilgerijs met ruim 90 leerlingen, verdeeld over 4 groepen (leerpleinen).
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
85
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Met ingang van schooljaar 2020-2021 zijn de schooltijden aangepast volgens het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de kinderen van maandag t/m vrijdag onderwijs krijgen van 8.30u tot 14.00u. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven