Openbare basisschool Aquamarijn

De Ketting 16 8251 LD Dronten

Schoolfoto van Openbare basisschool Aquamarijn

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Samenwerken
  • (zelf)verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het overzicht staan de leerlingen vna obs Aquamarijn en School voor Nieuwkomers De Vlieger bij elkaar vermeld. Het leerlingenaantal is dus van beide scholen gezamenlijk.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
207
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderen van groep 1 t/m 8 werken met een continurooster. Tussen de middag hebben de kinderen een kwartier etenspauze en gaan ze een kwartier naar buiten. Per dag is er dan ook 5 uur lesgebonden tijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het veiligheidsplan van de school treft u ook het anti-pestprotocol en de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld aan.

Terug naar boven