IKC Sint Radbodus

Ljouwertertrekwei 4 9035 ED Dronryp

Schoolfoto van IKC Sint Radbodus

In het kort

Toelichting van de school

'Samen werken, samen vieren, samen leven, samen spelen'                                                                

IKC Sint Radbodus is een Integraal Kind Centrum (IKC) waarbij het samen spelen en samen leren centraal staat. De pedagogische relatie tussen de professional, kind en gezin is de basis. Samen leren en werken, vormen en ontwikkelen in een betekenisvolle, uitdagende en veilige leeromgeving, is voor ons allemaal het uitgangspunt. Kinderen worden uitgedaagd om verbanden te leggen tussen wat ze leren van elkaar en de wereld om hen heen. Ons IKC biedt een warme, gestructureerde vorm van onderwijs en opvang die kinderen met verschillende talenten en interesses in staat stelt het beste uit zichzelf en elkaar te halen.

IKC Sint Radbodus wordt gevormd door leerkrachten, pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten. We werken als één team samen, met één pedagogische visie waarbij het kind centraal staat. IKC Sint Radbodus is een plek waar onderwijs, zorg, opvoeding, opvang en ontspanning hand in hand gaan, onder één dak en met één vast en vertrouwd aanspreekpunt. Een plek waar kinderen en ouders gezien worden en zich thuis voelen.

We kijken uit naar onze samenwerking!

Erika Walda

Directeur IKC Sint Radbodus

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen leren, samen leven
  • Brede ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Talenten
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

IKC Sint Radbodus hanteert een continurooster van 5 gelijke dagen waarbij alle groepen iedere dag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school toe gaan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven