De Tarissing

Ds. van Velzenstrjitte 17 9289 JB Drogeham

Schoolfoto van De Tarissing

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Samen leren
  • Professioneel & Ambitieus
  • Ouders & School
  • Rust, regelmaat en reinheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Tarissing starten we in het schooljaar 2020-2021 met 124 leerlingen. De leerlingen worden verdeeld over 6 groepen.

De reden hiervoor is dat de aanvangsgroep (groep 1 en 2) halverwege september boven de 30 leerlingen uitkomt en gedurende het schooljaar nog verder zal groeien, blijkt volgens de gegevens die de school tot haar beschikking heeft.

We streven naar goede onderwijskwaliteit de komende jaren en dat maakt dat we daarom zullen starten met kleinere onderbouw groepen, die later in het jaar zullen toenemen in aantal. Er is bewust gekozen voor een enkele groep 3, waarbij de focus volledig zal liggen op de taal/leesontwikkeling.

Er is gekozen voor de volgende verdeling:

groep 1A/2A

groep 1B/2B

groep 3

groep 4/5

groep 6/7A

groep 7B/8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven