De Tarissing

Ds. van Velzenstrjitte 17 9289 JB Drogeham

Schoolfoto van De Tarissing

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Samen leren
  • Professioneel & Ambitieus
  • Ouders & School
  • Rust, regelmaat en reinheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Tarissing starten we in het schooljaar 2022-2023 met 114 leerlingen. De leerlingen worden eerst verdeeld over 6 groepen. 

We streven naar goede onderwijskwaliteit de komende jaren en dat maakt dat we als team in ontwikkeling en in beweging blijven. Er is bewust gekozen voor een enkele groep 3, waarbij de focus volledig zal liggen op de taal/leesontwikkeling.

We werken op KBS de Tarissing in  2 units. Unit groep 1 t/m 3 en unit 3 t/m 8. Deze units worden ingezet bij vakinhoudelijk overleg &  thematiserend werken

Er is gekozen voor de volgende verdeling.

groep 1A/2A

groep1B/2B

groep 3

groep 4/5a

groep 5b/6

groep 7B/8

Tevens zal er door de inzet van de NPO gelden aandacht zijn voor een kwaliteitsimpuls in de groepen 4 t/m 8 door middel van 2 extra onderwijsassistenten.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mirjam Visser is de vertrouwenspersoon voor de leerlingen

Terug naar boven