Basisschool De Kameleon

Van den Burgstraat 1 6665 EA Driel

  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool De Kameleon

Het team

Toelichting van de school

De groepsleerkrachten geven onderwijs aan de kinderen en verrichten alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden. Zij zijn voor u als ouder het eerste aanspreekpunt. De intern begeleider (IB’er) heeft de verantwoordelijkheid over de leerlingenzorg en ondersteunt de leerkracht bij het afstemmen van ons onderwijs op de verschillende behoeften van kinderen. De organisatie van ICT is in handen van de ICT-coördinator. Deze wordt ondersteund door de bovenschools aangestelde ICT’er.

De conciërge zorgt voor een ordelijk verloop van allerlei huishoudelijke en ondersteunende klussen in en om de school. De  directeur Jelle Egging is voorzitter van het managementteam van de Kameleon en bestaat verder uit: Ans van Dam (onderbouwcoördinator), Ron Dijkman (bovenbouwcoördinator) en Anneloes Peek-Looijschelder (intern begeleider).

Tevens bieden wij jaarlijks stageplaatsen aan voor aankomende leerkrachten en onderwijsassistenten. Op de website vindt u een teampagina. Daar staan de namen van onze medewerkers en de groep waarin ze werken.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten bijvoorbeeld door ziekte of verlof, wordt (waar mogelijk) voor vervanging gezorgd.  De procedure bij afwezigheid van leerkrachten  We zorgen voor een vervanger in de groep.  Een beschikbare vaste leerkracht zal vervangen in de groep van de afwezige leerkracht.  Er zal interne vervanging geregeld worden (indien nodig met toezicht op afstand).  Denk aan het inzetten van een vakleerkracht, intern begeleider, directie, stagiaire, enz.  De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen.  Er zijn geen mogelijkheden.  U ontvangt een dag van te voren bericht dat uw kind thuisonderwijs ontvangt.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De school biedt ondersteuning aan alle kinderen. In groepsplannen geven de leerkrachten aan wat ze aan ondersteuning geven, dit noemen we de basisondersteuning. Kinderen die meer ondersteuning nodig hebben binnen de basisondersteuning krijgen dit door de leerkracht in de groep. De Intern Begeleider ondersteunt hierbij. Voor de kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning, vragen we een arrangement aan bij het Samenwerkingsverband Passend Wijs. Als dit arrangement wordt toegekend, krijgen we gelden die we inzetten voor extra ondersteuning door een deskundige.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven