Democratische basisschool De Vallei

Fazantstraat 2 6665 AX Driel

 • Schoolfoto van Democratische basisschool De Vallei
 • Schoolfoto van Democratische basisschool De Vallei

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Vallei!

Onze droom is een democratische plek voor iedereen van 0 tot 100. Een plek waar je ondernemer bent van je eigen leven en waar opvang, school en werk samenkomen. Op deze plek:

 • Ben je gelijkwaardig
 • Heb je zelfbeschikking
 • Kies je wat je wilt doen o.b.v. interesse en motivatie
 • Zie je alle leeftijden door elkaar lopen
 • Zijn ruimtes ingericht naar functionaliteit
 • Ontstaan activiteiten en lessen vanuit de inspiratie van docenten én kinderen.
 • Besluiten we samen én sociocratisch

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • eigenaarschap
 • Persoonlijk leiderschap
 • Gelijkwaardigheid
 • zelfbeschikking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds enkele jaren hebben wij een peuterspeelzaal die volgens de democratische principes werkt en een mooie, uitdagende maar boven alles gezellige voorbereiding biedt op onze school. Kernpunt van de peuterspeelzaal is dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving spelen. Peuterspeelzaal De Vallei hecht veel waarde aan spel omdat kinderen hierdoor de wereld om zich heen ontdekken en leren te begrijpen. De Vallei doet daarom dan ook bewust niet mee aan een VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) programma.

We zijn blij vanaf dit schooljaar weer onze eigen kleinschalige BSO te kunnen openen! BSO De Vallei wordt begeleid door vertrouwde gezichten en biedt flexibele opvang voor kinderen van Basisschool De Vallei.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven