De Overhael

Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen

Schoolfoto van De Overhael

Het team

Toelichting van de school

Personeel

Door een uitgekiende organisatie bereiken we dat we 4 combinatiegroepen kunnen formeren. Door het inzetten van de groepsleerkracht van groep 1-2 van 11.30-12.15 uur, kunnen we aan kleine groepen of individuele leerlingen in de midden-en bovenbouw extra ondersteuning bieden.Door de inzet van een klassenassistent bereiken we dat er in de verschillende combinatiegroepen dagelijks extra begeleiding in de groep wordt ingezet. Voor het vak muziek werken we met een vakleerkracht.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn in verband met scholing, zorgen we voor een vervanger. In de meeste gevallen is dat een teamlid. Mocht er geen teamlid beschikbaar zijn, dan nemen we contact op met de vaste invallers die wekzaam zijn bij ons bestuur, de ISOB.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS De Overhael werken wij met 4 combinatie-groepen van ongeveer 25 leerlingen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op OBS De Overhael werken we met 4 combinatie-groepen. De Intern Begeleider coördineert de zorg en ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Alle dagen is er een klassen-assistent aanwezig die kinderen begeleidt en de leerkracht ondersteunt. Daarnaast wordt er wekelijks een plusklas georganiseerd door de plus-coördinator. De leerkrachten van de onderbouw voeren dagelijks RT-werkzaamheden uit met kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven