De Overhael

Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen

Schoolfoto van De Overhael

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn in verband met scholing, zorgen we voor een vervanger. In de meeste gevallen is dat een teamlid. Mocht er geen teamlid beschikbaar zijn, dan nemen we contact op met de vaste invallers die wekzaam zijn bij ons bestuur, de ISOB.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS De Overhael werken wij met 4 combinatie-groepen van ongeveer 25 leerlingen. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op OBS De Overhael werken we met 4 combinatie-groepen. De Intern Begeleider coördineert de zorg en ondersteunt de leerkrachten bij de begeleiding van de leerlingen. Alle dagen is er een klassen-assistent aanwezig die kinderen begeleidt en de leerkracht ondersteunt. Daarnaast wordt er wekelijks een plusklas georganiseerd door de plus-coördinator. De leerkrachten voeren dagelijks RT-werkzaamheden uit met kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Komend schooljaar volgt het gehele team een teamtraining rondom gedrag, met name hoogintelligente leerlingen. Ons doel is hoogintelligente leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling en hun motivatie te stimuleren. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Leerlingen van OBS De Overhael hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de Tussentijdse Opvang en Naschoolse Opvang. De Naschoolse Opvang wordt georganiseerd door TiTa Kinderopvang. Zij hebben hiervoor een ruimte beschikbaar in de school.

Terug naar boven