De Overhael

Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen

Schoolfoto van De Overhael

In het kort

Toelichting van de school

OBS de Overhael, waar resultaat en sfeer hand in hand gaan.

OBS de Overhael is een kleine gezellige basisschool, waar resultaat en sfeer hand in hand gaan. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en veel leren.

Passie

Het team van medewerkers werkt iedere dag met passie en betrokkenheid samen aan het beste onderwijs voor ieder kind.

Talent ontdekken

Kinderen op de Overhael leren ontdekken wie ze zelf zijn en welke talenten ze hebben. We ondersteunen de leerlingen om echt gelukkig te worden en straks met compassie een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Kijkje in de klas

Ik ben trots op het team, de kinderen en de ouders. Kom eens kijken op de Overhael, u bent van harte welkom!

Edith Hoegen

De Overhael valt onder het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs (ISOB). De ISOB-scholen staan garant voor kwalitatief hoogwaardig openbaar basisonderwijs. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen.

www.isob.net

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Maatschappelijk betrokken
  • Talentontwikkeling
  • In verbinding met elkaar
  • Structuur
  • Passend onderwijsaanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Overhael is een kleine dorpsschool met een regionale functie. Het leerlingaantal schommelt ieder jaar tussen de 75 en 85 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
71
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is gehuisvest in een prachtig vernieuwd gebouw met ruimte voor zowel tussen- als naschoolse opvang. Wij werken nauw samen met Ti Ta kinderopvang. Na schooltijd vinden er ook regelmatig activiteiten plaats in ons schoolgebouw. In samenwerking met de gemeente Alkmaar en Artiance worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. De wet regelt een zorgplicht voor scholen. Er is bepaald dat sprake moet zijn van het voeren van een veiligheidsbeleid, het aanstellen van een coördinator en jaarlijkse monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen. Wij meten jaarlijks de veiligheidsbeleving met de vragenlijst PRAKTIKON, welke is toegevoegd als bijlage. Deze gegevens worden besproken, geanalyseerd en indien nodig worden er vervolgstappen afgesproken. 

Terug naar boven