Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Driehuizerkerkweg 121 1985 HB Driehuis NH

Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afwezigheid leerkrachten bij ziekte of verlof

Wanneer één van de leerkrachten ziek wordt, proberen we dit in eerste instantie op te lossen door een van de andere leerkrachten, die zelf geen lesgeeft, te vragen om in te vallen. Het kan voorkomen dat we voor een van onze groepen op korte termijn geen vervanging hebben weten te vinden. In dat geval worden groepen opgesplitst. Deze situatie duurt niet langer dan twee dagen. Wanneer de schoolleiding niet in staat is om na deze twee dagen voor passende opvang voor de groep te zorgen, kan het voorkomen dat wij de ouders verzoeken hun kind thuis te houden van school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven