Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Driehuizerkerkweg 121 1985 HB Driehuis NH

Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer één van de leerkrachten ziek wordt, proberen we dit in eerste instantie op te lossen door een van de andere leerkrachten, die zelf geen lesgeeft, te vragen om in te vallen. Het kan voorkomen dat we voor een van onze groepen op korte termijn geen vervanging hebben weten te vinden. In dat geval worden groepen opgesplitst. Deze situatie duurt niet langer dan twee dagen. Wanneer de schoolleiding niet in staat is om na deze twee dagen voor passende opvang voor de groep te zorgen, kan het voorko-men dat wij de ouders verzoeken hun kind thuis te houden van school. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het werken in groep 1 en 2 gebeurt voornamelijk vanuit de kring. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt in hoeken, in de speelzaal, aan tafels en op het schoolplein. In groep 1 en 2 worden (speelse) activiteiten in samenhang aangeboden, aan de hand van een thema. Wij sluiten aan bij de ontwikkeling van het kind en bereiden hen voor op het leren lezen, rekenen en schrijven. Wij werken in groep 1 en 2 met de volgende methodes:

 • Kleuterplein
 • Schrijfdans
 • Join In
 • VierKeerWijzer

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bij het geven van het onderwijs wordt er rekening gehouden met de actuele zaken die in onze samenleving plaatsvinden. Het belangrijkste deel van de leerstof ligt echter vast in de lesmethoden die op De Toermalijn worden gebruikt.

Taal- en leesonderwijs

 • Veilig Leren Lezen 
 • Staal taal
 • Staal spelling
 • Estafette
 • Close Reading
 • Nieuwsbegrip
 • Join In
 • Bieb op School

Rekenonderwijs

 • Wereld in Getallen
 • Met Sprongen Vooruit

Wereldoriëntatie

 • VierKeerWijzer
 • Let's Go
 • Trefwoord

Muziekonderwijs

 • 123Zing
 • Muziekvereniging Soli
 • Team Talento

Schrijfonderwijs

 • Pennenstreken

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In onze school is peutercentrum ‘t Heuveltje gevestigd. Deze peuterspeelzaal heeft een eigen buitenspeelplaats en maakt gebruik van de speelzaal van school. Het peutercentrum ’t Heuveltje is op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend van 8:20 tot 12:20. 

Terug naar boven