Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

Driehuizerkerkweg 121 1985 HB Driehuis NH

Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn School voor Interconfessioneel Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Iedere school is uniek en tegelijk zijn we samen in ontwikkeling.

De Toermalijn is een school waar kinderen kunnen rekenen op een veilige en gezellige sfeer, waarbij er veel aandacht is voor het kind. Het onderwijs op de Toermalijn is zodanig ingericht dat wij de talenten van de leerlingen benutten, waardoor wij ze voorbereiden om zelfstandig en met vertrouwen te kunnen functioneren in een veranderende maatschappij. Wij werken vanuit onze vier kernwaarden:  Ontwikkeling, vertrouwen, plezier en verwondering.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Vertrouwen
  • Plezier
  • Verwondering

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Leerlingaantal
Op 1 oktober 2019 telde de Toermalijn 274 leerlingen. Door een relatief grote uitstoom aan de bovenkant, een continue instroom aan de onderkant en nieuwbouw in de wijk is de verwachting dat het leerlingaantal komende jaren zal toenemen. Op basis van de huidige inschrijvingen (mei 2020) zal de Toermalijn op 1-10-2020 284 leerlingen tellen.

Opleidingsniveau.
Driehuis is het voedingsgebied van de school. We zien wel een verschuiving. Door verhuizingen vanuit de stad richting IJmuiden en Santpoort-Noord, stromen er ook steeds meer leerlingen van buiten Driehuis binnen. De ouderpopulatie op de Toermalijn heeft gemiddeld een hoog opleidingsniveau. Op de Toermalijn zitten 0 gewicht leerlingen.

Herkomst
De Toermalijn wordt voornamelijk bezocht door kinderen met een Nederlandse nationaliteit. Ook de ouders hebben de Nederlandse nationaliteit. Een enkel kind heeft een andere achtergrond en start hierdoor met een taalachterstand.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
284
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven