Jan Campertschool

Driehuizerkerkweg 34 1985 EL Driehuis NH

  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van leerkrachten in geval van verlof gebeurt -daar waar mogelijk- vanuit de flexpool van de Stichting. Ons team probeert zo goed mogelijk mee te denken en mee te werken om in eerste instantie binnen de eigen gelederen een oplossing te vinden. Daarnaast staat ook de directeur incidenteel voor de groep indien door schaarste geen externen meer beschikbaar zijn.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Jan Campertschool wordt in groep 1-2-3 gewerkt vanuit een beredeneerd lesaanbod. Onze jongste leerlingen zijn nog volop in ontwikkeling en wij volgen dit op de voet door gebruik te maken van de Leerlijnen van Parnassys. Vanuit thema's van de Kleuteruniversiteit wordt de link gezocht met de 'echte wereld' van de leerlingen. Taal-reken en motorische activiteiten worden op deze wijze spelenderwijs geïntegreerd. Ook sociale redzaamheid krijgt uitgebreid aandacht. De motorisch ontwikkeling krijgt nog eens extra aandacht door gymlessen van een vakdocent!

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 

Handelingsgericht werken/ Planmatig werken . Op de Jan Campertschool proberen wij per individuele leerling, samen met ouders te kijken naar wat er wèl mogelijk is. Wij proberen binnen de grenzen voor wat werkbaar is voor leerkrachten en medeleerlingen ruimte te creëren voor het anders zijn. Dat vraagt om kennis en begrip bij leerkrachten en om praktische tools om handelingsverlegenheid te voorkomen. Wij willen ruimte geven aan talenten.

Ondersteuningsstructuur: Preventieve en licht curatieve interventies       

Aanbod voor leerlingen met dyslexie 

Aanbod voor leerlingen met reken- en  wiskundeproblemen         

Aanbod voor leerlingen met meer dan gemiddelde  intelligentie         

Aanbod voor leerlingen met  minder dan gemiddelde intelligentie         

Aanbod voor leerlingen met lichte gedragsproblematiek         

Aanbod voor licht motorische ondersteuningsbehoeften     

       

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven