Jan Campertschool

Driehuizerkerkweg 34 1985 EL Driehuis NH

  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool

In het kort

Toelichting van de school


Plezier in Presteren!

Een veilige leer-werkplek waar ieder kind durft te laten zien wat het al kan!

De Jan Campert is een ambitieuze en gezellige school in Driehuis waar alle kinderen uit Velsen welkom zijn. Het schoolgebouw ligt in een  bosrijke omgeving en beschikt over 13 leslokalen, een speellokaal voor de kleuters en een gemeenschappelijke zaal die ingericht is als bibliotheek en werkruimte. Daarnaast heeft de school een ruimte voor handvaardigheid en techniek onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier in Presteren
  • Betrokken
  • Verantwoordelijk
  • Vertrouwen
  • Het leren centraal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deuren gaan om 8.20 uur open. De leerkrachten zijn in de klas aanwezig om de kinderen te verwelkomen. Om 8.30 start het lesprogramma. De kinderen van de kleutergroepen komen bij de kleuteringang naar binnen. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen via  via de hoofdingang de school binnen. Het is de bedoeling dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 zelfstandig naar de klassen gaan. Wij vragen u om op het plein afscheid te nemen van uw kind, zodat de kinderen rustig naar de klas kunnen gaan en de lessen op tijd kunnen beginnen. I.v.m. de veiligheid blijven alle deuren tijdens schooltijd gesloten. Indien u later komt, vragen wij u aan te bellen bij de hoofdingang.

Bij een continurooster blijven alle kinderen op school over. Het continurooster heeft geen effect op de wettelijk vastgestelde uren die een kind in 8 schooljaren moet krijgen. De kinderen eten onder begeleiding van de leerkracht en spelen buiten onder begeleiding van pedagogisch medewerkers die zorgdragen dat kinderen veilig buiten (bij regen blijven de kinderen binnen) spelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De aandachtsfunctionaris is Claudia Kingma, tevens intern begeleider van de school.

Terug naar boven