Jan Campertschool

Driehuizerkerkweg 34 1985 EL Driehuis NH

  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool
  • Schoolfoto van Jan Campertschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij openbare basisschool de Jan Campert

Basisschool  Jan Campert is een echte openbare dorpsschool waar alle kinderen welkom zijn, om in een veilige en vertrouwde leeromgeving, zich kunnen ontwikkelen. Basisschool Jan Campert is een gecertificeerde Gezonde School op het gebied van sociale veiligheid. Op een positieve wijze dagen wij de leerling uit mee te denken met zijn of haar leerproces. Een voorbeeld hiervan zijn onze startgesprekken waarin de leerling kan aangeven welke doelen er per periode belangrijk zijn.

Kernwaarden:

- Vertrouwen

- Betrokken

- Verantwoordelijk

In ons aanbod geven we de leerlingen speciale interesse in Natuur en Techniek mee.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken en Adaptief werken
  • Respect en Veiligheid PBS
  • Eigenaarschap en Betrokkenheid
  • Techniek en Natuur
  • Vignet Gezonde School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
217
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven