Basisschool De Wegwijzer

Meidoornlaan 17 3465 TK Driebruggen

  • Een fijne dorpsschool waar we oog hebben voor ieder kind.
  • Op De Wegwijzer is samenwerken een sleutelwoord.
  • De leerkrachten zorgen voor betrokken kinderen in hun lessen!
  • Regelmatig organiseren de leerkrachten lessen waarbij de kinderen bewegend kunnen leren, binnen èn buiten!
  • GERICHT OP JOUW TOEKOMST

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CNS De Wegwijzer in Driebruggen. 

In dit venster nemen we u mee naar een dorpsschool met een prettige sfeer.

Hiermee krijgt u inzicht in onze werkwijze, onze resultaten en wat wij belangrijk vinden.

Wilt u meer weten en nader kennis maken? Ik nodig u van harte uit voor een rondleiding op onze mooie school!

Directeur

Hage

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Kleinschalig
  • Goede basis
  • Veilige sfeer
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft ons leerlingaantal zich gestabiliseerd rond de 120 leerlingen. Dit niet al te hoge aantal heeft als voordeel dat de school een kleinschalig karakter heeft, waar elk kind bij naam wordt gekend.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
100
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2020-2021 hanteert de Wegwijzer een continurooster met het vijf gelijke dagenmodel.

Alle kinderen gaan naar school van 8.30 tot en met 14.00 uur en nemen hun eigen lunch mee.

De kinderen eten in hun eigen lokaal met de leerkracht of met een onderwijsassistent of ander personeelslid.

Elke dag eindigt de school om 14.00 uur, zodat de kinderen een lange middag hebben om huiswerk te kunnen maken, spelen en sporten.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven