Basisschool De Wegwijzer

Meidoornlaan 17 3465 TK Driebruggen

  • Een fijne dorpsschool waar we oog hebben voor ieder kind.
  • Kinderen leren bij ons al op jonge leeftijd samenwerken
  • Regelmatig organiseren de leerkrachten lessen waarbij de kinderen bewegend kunnen leren, binnen èn buiten!
  • We rekenen niet alleen maar in boekjes of op de chromebook
  • De leerkrachten zorgen voor betrokken kinderen in hun lessen!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CNS De Wegwijzer!

In dit venster nemen we u mee naar een dorpsschool met een prettige sfeer. U krijgt inzicht in onze werkwijze, onze resultaten en wat wij belangrijk vinden.

Neemt u vooral een kijkje en dan hoop ik u ook eens in levende lijve te ontmoeten!

Hage Nap

Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Kleinschalig
  • Goede basis
  • Veilige sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft ons leerlingaantal zich gestabiliseerd rond de 115 leerlingen. Dit niet al te hoge aantal heeft als voordeel dat de school een kleinschalig karakter heeft, waar elk kind bij naam wordt gekend.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Sinds schooljaar 2020-2021 hanteert de Wegwijzer een continurooster met het vijf gelijke dagenmodel.

Alle kinderen gaan naar school van 8.30 tot en met 14.15 uur en nemen hun eigen lunch mee, welke zij kunnen bewaren in een koeltasje.

De kinderen eten in hun eigen lokaal met de leerkracht of met een onderwijsassistent of ander personeelslid.

Elke dag eindigt de school om 14.15 uur, zodat de kinderen een lange middag hebben om huiswerk te kunnen maken, spelen en sporten.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Er zijn drie hoofdschoolregels, die in elke klas hangen en besproken worden.

Daarnaast stelt elke groep in overleg met de kinderen een aantal klassenregels vast.

Terug naar boven