CBS Instituut Coolsma

Coolsmalaan 3-5 3971 KW Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u de jaarlijkse tevredenheidscijfers teruglezen.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 willen we jaarlijks de Oudertevredenheid uitvragen bij onze ouders. Dit schooljaar (22-23) hadden we 83 respondenten (redelijk verdeeld over alle klassen) en die beoordeelden ons gemiddeld met een 8,5. We vroegen ouders ook te reageren op stellingen over een prettige sfeer in de klas, contact met de leerkracht en directie, voldoende aandacht in de afwisseling en balans in ons aanbod etc. Dit deden we aan de hand van de Likert schaal  (--, -, +, ++). Alle gemiddelde scores kwamen boven de 3 uit. Daar zijn we blij mee, maar we kijken natuurlijk altijd naar waar we ons nog in kunnen ontwikkelen. In de bijlage kunt u de diagrammen inzien met een schematische weergave.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven