CBS Instituut Coolsma

Coolsmalaan 3-5 3971 KW Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Deze mensen staan elke dag klaar om kinderen een prettige en veilige dag te bieden op school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Naast de enquête van Vensters hebben we in de bijlage het 4 jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van Scholen met Succes ge-upload.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Eén keer in de vier jaar nemen wij een tevredenheidsonderzoek af onder de ouders, de leerlingen en de leerkrachten.

In dit document kunt u de resultaten van het ouderdeel lezen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven