CBS Instituut Coolsma

Coolsmalaan 3-5 3971 KW Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Deze mensen staan elke dag klaar om kinderen een prettige en veilige dag te bieden op school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In de hele school gebruiken we naast de toetsen die de methodes bieden, ook de methode-onafhankelijke toetsen die het leerlingvolgsysteem van IEP biedt.

In groep 8 nemen we de verplichte IEP-eindtoets af. Deze toets wordt als een bevestiging van het gegeven advies in februari gebruikt. Alle leerlingen doen mee aan de toetsen.
Met de resultaten van deze toetsen vallen wij onder de groep van 5% hoogst scorende scholen, vergeleken met scholen in Nederland met een zelfde schoolpopulatie. Een resultaat waar we trots op zijn!


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De volgende vakgebieden worden bij ons in groep 3 t/m 8 twee keer per jaar getoetst middels LOVS toetsen van IEP.

Spelling, Technisch Lezen, begrijpend lezen, Rekenen.

De opbrengsten van deze toetsen worden twee keer per jaar met het team geëvalueerd.

Vervolgens gebruiken wij de evaluaties om te bepalen waar we ons onderwijs moeten bijstellen.

In groep 8 nemen wij de landelijke IEP-eindtoets af.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het contact met het Voortgezet Onderwijs in de regio is zeer goed. We volgende leerlingen die doorstromen en kunnen zo constateren dat de adviezen die de leerlingen krijgen goed aansluiten bij de realiteit. Het overgrote deel van onze leerlingen stroomt door naar HAVO en VWO. De brede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs, bijvoorbeeld door bewust te werken aan o.a. huiswerkstrategie, maakt mede dat onze leerlingen de overstap naar het Voortgezet Onderwijs goed aankunnen.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zie onze schoolgids op pagina 24

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonlijk leiderschap
  • Samenwerken / synergie
  • Win-win houding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven