CBS Instituut Coolsma

Coolsmalaan 3-5 3971 KW Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Deze mensen staan elke dag klaar om kinderen een prettige en veilige dag te bieden op school.

Het team

Toelichting van de school

Op Coolsma werken 20 leerkrachten. En opgelet: 5 daarvan zijn jonge meesters! Een puntje om even specifiek te noemen, want op veel basisscholen werken alleen nog maar juffen.
Daarnaast zijn er speciaal leerkrachten voor de vakken handvaardigheid, muziek en gymnastiek.

Bij duobanen wordt geprobeerd elkaar bij afwezigheid te vervangen. <span style="line-height:1.5;">Het beleid van de school is er op gericht de klassen met niet meer dan twee vaste groepsleerkrachten in de week te confronteren.</span>

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij hebben met elkaar een vervangingsplan beschreven.

Zonder te veel uit te weiden staan hier de volgende stappen in beschreven:

- Vervanging door de duo-leerkracht.

- Vervanging door een andere collega in de school, die op deze dag met een andere taak belast is.

- Vervanging door een andere collega,die deze dag beschikbaar is.

- Verdelen van de groep over de andere groepen.

- Wij zullen altijd alles in het werk stellen om een groep niet naar huis te hoeven sturen.

- Is dit toch nodig dan zullen we dit goed communiceren en een plek bieden voor de kinderen die thuis niet terecht kunnen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben momenteel geen kinderen in de school die vallen onder de term: specifieke doelgroep.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven