CBS Instituut Coolsma

Coolsmalaan 3-5 3971 KW Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Schoolfoto van CBS Instituut Coolsma
  • Deze mensen staan elke dag klaar om kinderen een prettige en veilige dag te bieden op school.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van CBS Instituut Coolsma in Driebergen!

Door dit venster kijkt u naar binnen bij onze moderne, open school, waar iedereen welkom is! Vanuit een positief mensbeeld willen wij de kinderen laten zien en ervaren dat het leven zinvol, kleurrijk en waardevol is.

Het motto van Coolsma is: 'Leren voor het leven!'

De gegevens in dit venster zijn afkomstig van DUO, de inspectie en van de school zelf. Wij hebben hier en daar namelijk een toelichting gegeven bij de cijfers en feiten. 

Wij wensen u veel kijkplezier en heeft u vragen, neem dan contact met ons op of loop even binnen!

Namens het team van basisschool Coolsma,

Jefke Stroo

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke basisschool
  • Motto: "Leren voor het leven!"
  • De 7 gewoonten van S. Covey
  • Veel aandacht voor sport
  • Veel aandacht voor cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op Coolsma is al jarenlang stabiel tussen de 242-245. 

Op de website wordt gecommuniceerd als er een vrije plaats ontstaat in één van de groepen 3 t/m 8.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven