Basisschool Valkenheuvel

Jagerspad 4 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

  • De kinderen leren van elkaar en ze helpen elkaar.
  • Schoolfoto van Basisschool Valkenheuvel
  • Schoolfoto van Basisschool Valkenheuvel

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige Daltonschool in Driebergen. Kwaliteit voor ieder kind vinden wij belangrijk. We willen elk kind zo veel mogelijk leren. De basis daarvoor is dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Samen met kinderen, leerkrachten en ouders zorgen wij voor een veilige en fijne plek waar onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij zijn er trots op dat we goede resultaten boeken met onze unieke, veelzijdige groep kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenlevingsgericht
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Kleinschalig
  • Eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op de Valkenheuvel laat een lichte stijging zien de afgelopen drie jaar. En ook de aanmeldingen laten een mooie groei zien. Vanuit de tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders zien wij een positieve waardering. Vanuit vertrouwen, goed onderwijs en een fijn schoolklimaat zetten wij de Valkenheuvel stevig op de "Driebergse" kaart.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf 14.30 uur zijn de leerkrachten beschikbaar voor vragen of overleg.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven