Openbare Jenaplanschool Dolfijn

Weidestraat 1 3971 CH Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool Dolfijn

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Openbare Jenaplanschool Dolfijn in Driebergen. Door dit venster kijkt u naar binnen bij onze mooie school, waar iedereen van harte welkom is. Wij kijken naar ieder individueel kind en de groep. Ons doel is het beste uit alle kinderen naar boven te halen. We kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Op Dolfijn scheppen we een sfeer waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt op onze school. De gegevens in dit venster zijn afkomstig van DUO, de inspectie en ook van de school. Wij vinden het erg leuk als u onze school komt bezoeken, u kunt dan contact met ons opnemen via: sandraboels-oudejans@wereldkidz.nl of via telefoonnummer: 0343-513216.Wij wensen u veel kijkplezier! Team Openbare Jenaplanschool Dolfijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Jenaplanschool
  • Samen leren, werken en leven
  • Leren vertrouwen in jezelf
  • Leren vertrouwen in de ander
  • Ieder mens in uniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare jenaplanschool Dolfijn telt 12 groepen verdeeld over 3 onder-, 4 midden- en 4  bovenbouwgroepen, de zogeheten stamgroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
294
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven