Basisschool De Zonheuvel

Burgemeesterpark 29 3971 CV Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Zonheuvel
  • Schoolfoto van Basisschool De Zonheuvel
  • Schoolfoto van Basisschool De Zonheuvel

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Zonheuvel is een christelijke school met een open karakter. Prachtig gelegen aan het Burgemeesterpark in Driebergen. In 2019-2020 is de school groots gerenoveerd. Wij zijn de eerste duurzaam gerenoveerde basisschool van Nederland. Naast ons prachtige gebouw en groen plein, geven wij onze kinderen een stevige basis voor een stralende toekomst op alle fronten met een zeer betrokken en ambitieus team. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect & vertrouwen
  • Van en met elkaar leren
  • Groei
  • IPC school
  • Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zonheuvel heeft al jaren een leerling aantal van ongeveer 235-240 kinderen. Ook de komende jaren laten dit beeld zien. We zijn blij met de belangstelling die leidt tot goed gevulde groepen. Tegelijkertijd betekent het dat we voor de meeste groepen een wachtlijst hebben. Dit betekent dat we zullen moeten gaan loten. Dit gaan we in schooljaar 2023-2024 vorm geven. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
227
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven