De Ontdekkingsreis

Jagerspad 7 3972 XL Driebergen-Rijsenburg

  • Onderzoeken en ontdekken wat rondom de school leeft.
  • Thema en spel komen samen.
  • Twee keer per schooljaar een periode van 5 weken elke donderdag schaakles van onze experts van de schaakvereniging uit Doorn.
  • Door elkaar te helpen om nieuwe uitdagingen aan te gaan, leren we van en met elkaar.
  • Schoolfoto van De Ontdekkingsreis

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het schoolvenster van Wereldkidz De Ontdekkingsreis een openbare vernieuwingsschool waar we samen werken en leren vanuit verbinding. We spreken in de ontwikkeling van kinderen zowel hoofd, hart als handen aan. Dagelijks werken we samen vanuit gelijkwaardigheid door oprecht naar elkaar te luisteren en met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier kunnen we de kinderen optimaal ondersteunen in hun ontwikkeling. In ons dagelijks onderwijs werken we vanuit de leerlijnen, ontwikkelingsgericht.

Nieuwsgierig naar hoe we dat met elkaar doen, neem contact op en maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en rondleiding.

Saskia Krocké

Schoolleider

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Hoofd, hart en handen
  • Zelfkennis
  • Persoonlijke leerdoelen
  • Besluitvorming volgens Consent
  • Samen werken en leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We groeien door naar een school met ongeveer 120 leerlingen, gemiddeld zo'n 15 leerlingen per leerjaar.

Bij zij-instromende kinderen kijken we vooraf zorgvuldig naar de onderwijsbehoefte van het kind en of deze past bij de samenstelling van de groep waar het kind zou instromen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect voor goed onderwijs binnen WereldKidz. Kinderen die zich fysiek en/of sociaal veilig voelen, ontwikkelen zich beter. Daarmee is veiligheid voorwaardelijk voor leren en ontwikkelen. Ook medewerkers moeten zich veilig voelen om elke dag weer met plezier en energie goed onderwijs te bieden aan leerlingen, samen met hun collega’s.Binnen WereldKidz wordt aan de fysieke en sociale veiligheid structureel en planmatig gewerkt. Deze werkwijze staat beschreven in ons kwaliteitsbeleid.

Samenwerking met externe partners zoals het samenwerkingsverband, CJG en GGD is cruciaal. Indien nodig wordt pro-actief contact gezocht. Ook investeren we tijd om de samenwerking steeds meer op elkaar af te stemmen in het belang van kinderen. Om preventief en curatief juist te handelen zijn er protocollen op WereldKidz - en schoolniveau. Het veiligheidsbeleid is daarmee een hulpmiddel om de juiste stappen te zetten. De protocollen zijn op verzoek van ouders/verzorgers in te zien op school. 

Terug naar boven