Basisschool De Uilenburcht

Jagersdreef 145 3972 XD Driebergen-Rijsenburg

  • Schoolfoto van Basisschool De Uilenburcht
  • Schoolfoto van Basisschool De Uilenburcht

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gastvrij
  • Gehecht
  • Gericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In de loop van het schooljaar zijn ouders welkom bij de zogeheten startgesprekken, tussentijdse oudergesprekken, rapport- gesprekken en afrondingsgesprekken. Daarnaast zijn adviesgesprekken voor groep 8-leerlingen en -ouders gepland, net als pre-adviesgesprekken met groep 7 leerlingen en hun ouders. Al deze gesprekken hebben een eigen doel:Bij de startgesprekken horen we graag uw beeld van de ontwikkeling van uw kind, waarbij we spreken over de onderwijsbehoeften en wat hij of zij en u als ouder van ons nodig heeft. Tijdens dit gesprek wordt ook gesproken over de mogelijkheden elkaar meer te treffen, buiten de geplande momenten om. De tussentijdse oudergesprekken zijn optioneel, voor ouders die graag eerder (gepland) contact met de leerkracht willen dan na het eerste rapport. Ook de leerkracht kan vragen in te tekenen voor dit moment.De rapportgesprekken volgen op het daarvoor uitgereikte rapport. De voortgang van de leerling wordt besproken. Tijdens deze gesprekken liggen bij de kleutergroepen de plakboeken ter inzage, bij de andere groepen kunt u het schriftelijke werk van de kinderen bekijken.De afrondingsgesprekken zijn optioneel. Slechts met een specifiek doel plannen ouders of leerkracht een gesprek in, bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen over het daarvoor uitgereikte rapport of ter afsluiting van een specifiek zorgtraject.Vanaf groep 5 zijn leerlingen van harte welkom bij de gesprekken. Wanneer de leerkracht dit in een bepaalde situatie graag wil, zal hij of zij dit vooraf voorstellen. De gesprekken vinden plaats op de middagen na schooltijd. Op 1 dag wordt ook mogelijkheid geboden om online een gesprek te voeren.Als de landelijke COVID-maatregelen het niet mogelijk maken om de gesprekken op school te laten plaatsvinden, worden de gesprekken zo mogelijk via Google Meet gevoerd, anders telefonisch.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven